Florysta - Szkoła Policealna

Nauka trwa 2 semestry.

190 zł / miesiąc

Kim jest florysta?

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie florysta powinien być przygotowany jest do: projektowania dekoracji roślinnych, wykonywania dekoracji roślinnych,aranżacji florystycznego wystroju wnętrz oraz otwartej przestrzeni.

Słuchacz

 1. określa wpływ czynników uprawowych na wzrost i rozwój roślin;
 2. rozpoznaje rodzaje i gatunki roślin ozdobnych stosowanych we florystyce;
 3. określa właściwości biologiczne oraz wymagania środowiskowe roślin;
 4. określa metody suszenia oraz utrwalania roślin;
 5. charakteryzuje rodzaje historycznych i współczesnych kompozycji florystycznych;
 6. identyfikuje historyczne i współczesne formy i style dekoracji roślinnych;
 7. wykorzystuje wiedzę z zakresu historii sztuki i historii dekoracji roślinnych;
 8. wykorzystuje wiedzę z zakresu kolorystyki i kompozycji plastycznej;
 9. określa rodzaje kompozycji florystycznych;
 10. charakteryzuje podstawowe i pomocnicze techniki florystyczne;
 11. charakteryzuje rodzaje wyrobów i usług florystycznych;
 12. rozpoznaje choroby i szkodniki roślin ozdobnych oraz dobiera środki do ich zwalczania;
 13. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin z I kwalifikacji R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych słuchacz zdaje w ostatnim semestrze nauki. Egzamin obejmuje:

 1. Projektowanie kompozycji i dekoracji roślinnych
 2. Wykonywanie i sprzedaż wyrobów florystycznych
 3. Przechowywanie oraz transport materiału roślinnego i wyrobów florystycznych

Praktyka

Kształcenie praktyczne odbywa się w pracowni szkolnej. Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin) w pierwszym i drugim semestrze.

Rynek pracy

Absolwenci mogą być zatrudniani w kwiaciarniach, firmach florystycznych oraz firmach zajmujących sie dekoracją wnętrz. Mogą również założyc własną firmę świadczącą te usługi.

Słuchacz ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach conajmniej w ilości 50 % oraz musi oddać pracę kontrolną w terminie wyznaczonym przez nauczyciela /zgodne z rozporządzeniem MEN/aby został/a dopuszczony do egzaminów semestralnych.

Kontakt

Krakowska Szkoła Innowacji 505 899 024
502 139 598
512 995 818
sekretariat(at)ksiszkola.pl